G.O's ensiaskeleet

Kasvatamme Australianpaimenkoiria perheenjäseniksi ja harrastekavereiksi jakamaan ihmisten kanssa kodin ja arjen, joten meillä pennut syntyvät ja viettävät koko pentuaikansa kotona ihmisten, lasten ja äänien ympäröimänä. Pennuille ja emokoiralle on varattu oma tila, "pentula". Pentulasta muodostuu viikkojen myötä pentueelle oma kotipesä, jossa ne viettävät yönsä ja ruokailuhetkensä. Päivän aikana ne viettävät yhdessä tai erikseen aikaa seurassamme myös pentulan ulkopuolella ja ulkoilevat mahdollisimman paljon. Emä pääsee tutustumaan omaan pentulaansa vähintään kaksi viikkoa ennen odotettua synnytystä, jotta se synnytyksen käynnistyessä on sinut pentulan kanssa ja kokee sen turvalliseksi paikaksi synnyttää.

Syntymänsä jälkeen pennut toimivat ensimmäiset 1-2 viikkoa lähinnä tunto- ja lämpöaistinsa varassa. Pentujen silmät ja korvat ovat ummessa ja hajuaistikin on vielä heikosti kehittynyt. Tänä aikana pidämme pentulan ja pesäympäristön rauhallisena ja huolehdimme pentujen lämpimänä pysymisestä ja siitä että ne saavat riittävästi maitoa ja emon läheisyyttä. Riittävän maidon saannin ja pentujen hyvinvoinnin varmistamiseksi punnitsemme pennut päivittäin, jolla varmistamme riittävän prosentuaalisen painon nousun vuorokaudessa. Tarvittaessa eläinlääkäri kutsutaan kotiin ensimmäisen elinviikon aikana tarkastamaan pentujen hyvinvointi sekä muun muassa luonnontöpöinä syntyneiden pentujen hännät.

2-3 ikäviikon aikana pentujen silmät aukeavat ja niiden aistit kehittyvät nopeasti. Ryömiminen muuttuu askeleiksi ja ne uskaltautuvat ulos pentulaatikostaan ja alkavat aktiivisesti tutustua ympäristöönsä. Tällöin lisäämme niille virikkeitä ja totuttelemme niitä arkisiin asioihin kuten kodin ääniin ja valoihin, ihmisen kanssa leikkimiseen ja hyvänä pitoon sekä myöhemmin autoiluun. Nämä kaikki kehittävät pentujen sosiaalistumista sekä motorisia taitoja ja auttavat pentuja sopeutumaan helpommin uuteen kotiin ja asuinympäristöönsä, jossa se kohtaa kerralla paljon uusia ärsykkeitä. Tutkimusten mukaan näiden elinviikkojen aikana uusia asioita turvallisesti kokeneista pennuista kehittyy aikuisina elinvoimaisempia ja sopeutuvaisempia. Ensimmäisen neljän viikon aikana kotimme on rauhoitettu pennuille ja niiden kanssa toimimiselle, eikä meillä sinä aikana käy kodin ulkopuolisia ihmisiä.

Pennut tutkivat ympäristöään ennakkoluulottomasti. Aistien ja hermoston stimuloinnin lisäksi pyrimme siihen, että niille tarjottavat ärsykkeet totuttavat pentuja mahdollisimman moniin asioihin, joita se tulee kohtaamaan elämässään. Meillä ne tottuvatkin siis kaikkiin mahdollisiin kodin ääniin ja askareisiin kuten tiskien kilinään, ohi kulkeviin ihmisiin, pölynimuriin, lapsiin, toisiin koiriin ja niin edespäin.

Pentujen sosiaalinen käyttäytyminen alkaa kehittymään niiden kolmannella ikäviikolla. Pennut opettelevat sosiaalisia taitoja jo emonsa ja sisarustensa kanssa, mutta tällöin ne alkavat kiinnittää enemmän huomiota myös ihmisiin. Tässä vaiheessa aloitamme seurustelemaan pentujen kanssa yhdessä ja erikseen. Pennun uteliaisuus mahdollistaa oikeanlaisen seurustelun ja leikin, jota hyödyntämällä pyrimme aikaansaamaan tasapainoisia ja ihmiseen luottavia koiria. Meillä pentuja totutellaan aktiivisesti jo alusta alkaen perushoitotoimenpiteisiin ja käsittelyyn kuten kynsien leikkuuseen ja harjaamiseen sekä autoiluun ja muihin uusiin mutta arkipäiväisiin asioihin. 2-4 ikäviikon aikana vallitsevana ollut ennakkoluulottomuus ja nopea säikähdyksistä toipuminen kuitenkin vaimenee sosiaalistumisen vaiheessa, joten tarjoamme uusia kokemuksia pennuille pikkuhiljaa, jolloin niille ei jää voimakkaita tai negatiivisia mielleyhtymiä asioista. Vieraat pääsevät tutustumaan pentuihin niiden ollessa vähintään neljän viikon ikäisiä.

5-7 ikäviikon aikana pennut viedään eläinlääkäriin, yleisterveystarkastukseen sekä erikoislääkärin silmätarkastukseen. Näillä ikäviikoilla ne myös tunnistusmerkitään.

Haluamme löytää jokaiselle pennulle yksilönä juuri sille oikean kodin ja että uusi omistaja saa meiltä itselleen ja omaa elämäntilannettaan ja tarkoitusperiään vastaavan koiran. Siksi arvioimme pentujen yksilöllisiä ominaisuuksia ja reaktioita eri tilanteissa. Haluamme löytää jokaiselle pennulle yksilönä juuri sille oikean kodin ja että uusi omistaja saa meiltä itselleen ja omaa elämäntilannettaan ja tarkoitusperiään vastaavan koiran, tämän vuoksi tapaamme kaikki pennuista kiinnostuneet perheet kasvotusten. Tapaamisen jälkeen vasta pohdimme, löytyykö pentueesta ko. perheeseen soveltuva yksilö. Mikäli harkinnan jälkeen yhteisessä sopimuksessa siihen päädytään, pennun koti voidaan vahvistaa varauksella.

Emo on pentujensa kanssa siihen saakka, kunnes ne muuttavat uusiin koteihinsa, joten pentuja kohtaa tärkeä elämän oppi, kun emo meillä ollessaan vähitellen vieroittaa pennut itsestään ja imetyksestä. Ennen 8 viikon ikää emo myös opettaa pentuja hyväksymään, että ne eivät aina saa tehdä ja toimia, miten tahtovat. On todella tärkeää, että uusi omistaja jatkaa emon aloittamaa työtä antamalla sille rakkautta ja asettamalla sille rajoja.

Voimakkain sosiaalistumisvaihe pennulla on 6-8 viikon iässä, joten meillä pennut luovutetaan noin kahdeksan viikon ikäisinä. Tässä iässä kehitysvaiheet etenevät nopeasti ja uutta pentua onkin syytä aktiivisesti tutustuttaa kaikkeen ja kaikkiin uudessa kodissa ja niihin ympäristöihin, jossa se tulee elämänsä aikana muutenkin viettämään aikaa. Erityisen tärkeää tässä vaiheessa on myös välttää negatiivisten kokemusten luomista.

Koiran aikuisiän käyttäytymiseen ja ominaisuuksien esiin tulemiseen vaikuttavat huomattavasti pennun kasvatus, nuoren ja aikuisen koiran koulutus, kokemukset, koiran asema omassa laumassa sekä se, kuinka omistaja omalla toiminnallaan niitä vahvistaa, toivomme, että kasvattiemme omistajat panostavat näihin ensimmäisten elinvuosien aikana, jotta sekä koiran että omistajan yhteiselosta tulee antoisaa. 

Golden Oldie's Dreamer 2015
Golden Oldie's Dreamer 2015